Wie zijn we?

Marco Oggianu
Marco Oggianu
0494/24.18.20
RIZIV: 6-50022-72-650

Ik ben Marco, afgestudeerd als ergotherapeut in 2008 aan de provinciale hogeschool Limburg te Hasselt.

Sinds 2008 ben ik aan het werk in het revalidatiecentrum van UZ Leuven, campus Pellenberg.
Mijn expertisen liggen voornamelijk personen bij met een amputatie en de prothese revalidatie, dwarsaesie en perifere zenuwletsels.
Verder ben ik expert binnen adviesverlening in hulpmiddelen, woningaanpassingen en het opstellen van motivatierapporten betreffende verzekeringsdossiers.

Sinds enkele jaren wilde ik graag starten als ergotherapeut in bijberoep, omdat ik merkte dat personen na hun revalidatie nog te weinig ondersteund worden. Ze komen plots thuis na maanden in een veilige cocon te hebben vertoefd. Nu moeten ze het plots zelf doen. Wij als ergotherapeuten kunnen een enorme meerwaarde bieden om de geleerde technieken verder te zetten in de thuissituatie.

Naast mijn job als ergotherapeut heb ik nog een belangrijke job als vader van 2 kinderen en ben gediplomeerd trainer bij KFC Park Houthalen.

Mijn naam is Willem Celen, in 2019 afgestudeerd als ergotherapeut aan de PXL te Hasselt. Sinds eind 2019 werk ik in het revalidatiecentrum van UZ Leuven, campus Pellenberg.

Mijn expertise spitst zich toe op personen met een amputatie en de prothese revalidatie, polytrauma en ouderenrevalidatie.

Daarnaast bouwde ik ervaring op in de adviesverlening in het kader van hulpmiddelen en woningaanpassingen. Ook voor de opstelling van motiveringsrapporten binnen verzekeringsdossiers kunnen cliënten bij mij terecht.

Samen met mijn collega Marco besloot ik om samen te starten als zelfstandige ergotherapeut in bijberoep. We hebben dezelfde visie, stellen de cliënt steeds centraal en vullen elkaar uitstekend aan.

Naast ergotherapeut ben ik in mijn vrije tijd een fervent voetballer bij RC Hades Hasselt. Daarbij aansluitend volg ik momenteel de opleiding tot personal trainer bij NHA.

Willem Celen
Willem Celen
0474/29.06.54
RIZIV: 6-52333-89-650